Uw verantwoording nader onderzocht

In de titel verwijzen wij naar een verantwoording, in de praktijk gaat het hier in veel gevallen om een jaarrekening. Maar kan ook een andere opdracht inhouden zoals het verzekerd belang, een subsidieafrekening of de inbreng van een eenmanszaak in een BV.

Om diverse redenen kan het zijn dat u de gebruikers van uw jaarrekening meer zekerheid wilt verstrekken rond de jaarrekening dan hetgeen voorkomst uit de werkzaamheden rond het samenstellen van een jaarrekening. Zo is het mogelijk dat uw onderneming op basis van groottecriteria aangemerkt wordt als een (middel) grote onderneming. In dat geval bent u wettelijk verplicht uw jaarrekening te laten controleren door een accountant. Naast de wettelijke verplichting uw jaarrekening te laten controleren is het ook mogelijk dat u hier vrijwillig voor kiest, op basis van uw statuten of wellicht op aangeven van uw financiers. De accountant die uw jaarrekening controleert dient in het bezit te zijn van een zogenaamde wta-vergunning (voor toelichting hierop zie ons blog hierover) Begin 2010 heeft de AFM ons deze vergunning verstrekt.

Het controleren van een jaarrekening is in de basis een formeel proces, door onze kennis en ervaring in het MKB proberen wij hier zo praktisch mogelijk mee om te gaan. Daarnaast zullen wij u zoveel mogelijk rapporteren omtrent mogelijke verbeteringen in uw interne organisatie en financiële verslaglegging om op een zo efficient mogelijk wijze om te gaan met de (veelal) verplichte jaarrekeningcontrole.

Populair gezegd is de beoordelingsverklaring een soort van tussenvorm tussen de samenstellingsverklaring en een controleverklaring. Bij een opdracht tot het verstrekken van een beoordelingsverklaring verrichten wij werkzaamheden waardoor we, met een beperkte mate van zekerheid, een oordeel kunnen geven over de betrouwbaarheid van de jaarrekening. De beoordelingsverklaring is vooral nuttig voor huishoudingen die te weinig personeel hebben voor de noodzakelijke functiescheidingen tussen bevoegdheden. In dat geval heeft het geen zin om de werking van de administratieve organisatie te toetsen en zonder zo'n toetsing kan over het algemeen niet die mate van zekerheid worden verkregen die noodzakelijk is voor een accountantsverklaring.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neemt u dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 0342-425842 , per mail en uiteraard bent u ook van harte welkom op ons kantoor aan de Koolhovenstraat 2 in Barneveld om dit te bespreken bij een kop koffie.