Cooster legal services

De samenleving juridiseert. Mensen worden mondiger en wet- en regelgeving verandert met de dag. Goede juridische informatie wordt hiermee steeds belangrijker, waarbij laagdrempelige toegang tot juridisch advies onontbeerlijk is. Zeker voor ondernemers!

Met Cooster legal services bieden wij onze klanten directe toegang tot juridisch advies.

Eerstelijns juridisch advies

Cooster legal services werkt hierin samen met dé specialist in het aanbieden van onafhankelijk en praktisch toepasbaar eerstelijns juridisch advies. Sinds 2005 hebben zij hun services ontwikkeld en aangepast aan de vraag en hebben vele ondernemers het praktische nut en het belang van deze services al mogen ervaren.

Moet ik dat contract nu wel of niet tekenen? 
Hoe leg ik deze afspraken vast? 
Ik neem een nieuw personeelslid aan, voldoet de arbeidsovereenkomst? 
Eén van mijn ex-werknemers is voor zichzelf begonnen en levert nu aan een klant van mij. Wat kan ik doen? 

Herkent u één van deze situaties? Vast wel!

Het team van Cooster legal services staat klaar om ook U van praktisch toepasbaar advies te voorzien! Uw abonnement bij Cooster legal services is volledig gratis en krijgt u van ons kado! De kosten per aangelegde case bedragen (ongeacht het aantal contactmomenten) slechts € 49,00 excl. BTW.

 

Cooster legal services is gericht op het snel en duidelijk beantwoorden van allerhande vragen op juridisch gebied. Ook kunnen wij adviseren over hoe te handelen om een bepaald probleem zelf aan te pakken en op te lossen.

Onder eerstelijns dienstverlening verstaan wij:

  • het beantwoorden van allerhande juridische vragen
  • het bepalen van uw juridische positie
  • het beoordelen van de haalbaarheid van een kwestie, het screenen (beoordelen) van brieven en eenvoudige overeenkomsten (1-3 pagina's) op juridische risico's
  • het aandragen van oplossingsrichtingen en het geven van advies over de te nemen stappen.
  • het gebruikmaken van voorbeeldcontracten en -modellen.

En mocht er behoefte zijn aan specifieke inhoudelijke juridische dienstverlening (bijv. het opstellen van contracten of voorwaarden) of is er bijstand nodig in een procedure dan kunnen wij uw zaak doorzetten naar uw huisadvocaat of één van de partners uit ons eigen netwerk. Aan de samenwerking met andere aanbieders van verdere rechtshulp ligt geen verdienmodel voor ons ten grondslag.

Het doorverwijzen is voor u dan ook altijd kosteloos, uw belang staat hierbij steeds voorop. Wij zullen u dus uitsluitend adviseren om een externe deskundige in te schakelen indien het zinvol is voor uw zaak, de kostenoverwegingen zoveel als mogelijk duidelijk zijn en u het nut ervan ook inziet.

Cooster legal services is bereikbaar op telefoonnummer 0342-425844 van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 20:00 uur (en binnenkort ook in het weekend!)