25-09-2018 Miljoenennota 2019 - De belangrijkste plannen voor u en uw bedrijf Verlaging van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, afschaffing van de dividendbelasting, versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, inperking van de looptijd van de 30%-regeling; een greep uit de fiscale plannen van het kabinet voor de komende jaren. Deze Special Miljoenennota 2019 bevat voorstellen voor u en uw bedrijf. De plannen zullen in de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2019 in werking, tenzij anders is vermeld....
24-09-2018 Miljoenennota 2018 - Overige maatregelen (waaronder schuld bij eigen BV) Schuld bij eigen bv boven € 500.000 belast Vanaf 2022 gaan directeur-grootaandeelhouders met een schuld aan hun eigen bv over bedragen boven de € 500.000 belasting betalen. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de belastingheffing exact zal plaatsvinden en voor welke soorten schuldverhouding met de eigen bv de maatregel geldt. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om inkomstenbelasting in box 2. De maatregel geldt in ieder geval voor rekening-courantschulden van een...
24-09-2018 Miljoenennota 2019 - Afschrijven en aftrek van kosten Verlaging afschrijven onroerend goed binnen het bedrijf De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 2019 mag niet meer worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde. Voorbeeld Stel de WOZ-waarde van een pand is € 1.000.000 en de boekwaarde is € 900.000. In de oude situatie mocht tot 50% van de WOZ-waarde, in dit voorbeeld dus tot € 500.000,...
24-09-2018 Miljoenennota 2019 - Vervoer en verduurzaming 7% bijtelling op fiets van de zaak per 1 januari 2020 Een werkgever kan een werknemer een fiets van de zaak ter beschikking stellen. Het privégebruik van de fiets wordt daarbij belast. Het kabinet heeft besloten de huidige regeling voor vaststelling van dit privégebruik te vereenvoudigen, door per 1 januari 2020 een bijtelling op basis van een vast percentage in te voeren. De bijtelling bedraagt 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs. Let op! ...
24-09-2018 Miljoenennota 2019 - Internationaal Maximale looptijd 30%-regeling van acht jaar naar vijf jaar Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland verkort van acht naar vijf jaar. Er is geen overgangsrecht, waardoor de looptijd van alle lopende regelingen ook met drie jaar wordt ingekort. Alle huidige beschikkingen die geldig zijn tot en met 1 januari 2022, vervallen per 1 januari 2019. Hiermee vervalt ook de voordelige keuzeregeling voor de partiële buitenlandse belastingplicht...
24-09-2018 Miljoenennota 2019 - Afschaffing dividendbelasting Afschaffing dividendbelasting Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het behouden en creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Invoering bronbelasting Om belastingontwijking te voorkomen, wordt vanaf 1 januari 2020 een bronbelasting op dividenden ingevoerd. Hierdoor worden dividenduitkeringen belast van lichamen in...
24-09-2018 Miljoenennota 2019 - BTW Het lage btw-tarief gaat omhoog Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit betekent dat veel dagelijkse boodschappen, de kapper, kunst en werkzaamheden aan de woning duurder worden. De verhoging heeft ook gevolgen voor u als ondernemer, zoals: aanpassing van de boekhoudsoftware/administratie aanpassing van de prijzen rekening houden met de tariefsverhoging in offertes voor prestaties die worden verricht in 2019 en die niet worden vooruitbetaald in 2018 u...
24-09-2018 Miljoenennota 2019 - Eigen Woning Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek – versnelde afbouw Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. In 2018 was dat tarief 51,95%. Per 1 januari 2019 loopt de totale beperking van de hypotheekrenteaftrek op tot 3%. Hierdoor is in 2019 de hypotheekrente aftrekbaar tegen 49%. In de originele plannen van het kabinet zou de afbouw...
24-09-2018 Miljoenennota 2019 - Tarieven Nieuwe tarieven inkomstenbelasting In 2019 gelden er andere tarieven voor box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) van de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 is een grotere wijziging voorzien. Vanaf dat jaar gelden nog slechts twee belastingtarieven. Het kabinet zet hiermee de lijnen uit van de zogenaamde ‘vlaktaks’. In onderstaande tabel staan de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting, die gelden vanaf 2019 voor alle belastingplichtigen die zijn geboren op of na 1 januari...
19-09-2018 Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf De Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Wij zetten hier kort de meest in het oog springende fiscale wijzigingen voor u op een rij. Let op! De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen. 1. Inkomstenbelasting: invoering...