25-02-2016 WBSO en RDA melden vóór 31 maart Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot 31 maart aanstaande de tijd. Doorgeven gerealiseerde uren Zowel de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) als de RDA (Research en Development Aftrek) kennen een aantal verplichtingen. Een daarvan...
24-02-2016 Schenking ontvangen in 2015? Doe voor 1 maart 2016 aangifte! Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dat nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2016. U riskeert anders een boete. Een aangifte schenkbelasting is niet nodig als de ontvangen bedragen onder de 'normale' vrijstelling voor de schenkbelasting vallen. Heeft u bijvoorbeeld van uw ouders in 2015 één of meerdere schenkingen ontvangen, maar is dit in totaal niet meer geweest dan € 5277, dan...
19-02-2016 Wees alert op verplichte maandelijkse opgaaf ICP Van uw intracommunautaire levering moet u een opgaaf ICP doen. Levert u voor minder dan € 100.000 intracommunautair per kwartaal dan mocht u deze opgaaf tot vorig jaar nog per kwartaal doen. Maar, let op! Vanaf 1 januari 2016 is deze grens omlaag gegaan naar € 50.000. Levert u daarom in 2016 voor meer dan € 50.000 intracommunautair dan moet u verplicht uw opgaaf ICP maandelijks gaan doen. Opgaaf ICP voor goederenleveringen moet u in principe per maand gebeuren. Wilt u per...
18-02-2016 Vermogensbelasting verder onder vuur Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen. Met een gisteren - 16 februari 2016 - verschenen conclusie van Advocaat-Generaal Niessen (A-G) is dit vuur verder opgelaaid. Kort gezegd concludeert de A-G dat de belastingheffing op vermogen in strijd is met het Europese eigendomsrecht. Volgens de A-G leidt de box 3-heffing tot willekeur. Men gaat ervan uit dat iedereen 4% rendement kan behalen op zijn vermogen, maar mensen behalen juist zeer...
16-02-2016 Risico van een onjuiste btw-factuur Een factuur moet aan allerlei eisen voldoen, wilt u als ondernemer de btw terugkrijgen van de Belastingdienst. Voor een ondernemer met recht op aftrek van voorbelasting is een inkoopfactuur een waardecheque. Alleen een geldige waardecheque geeft recht op teruggaaf van voorbelasting. Zodra de Belastingdienst ontdekt dat een inkoopfactuur onjuist is, betaalt de Belastingdienst de daarop vermelde voorbelasting niet uit of wordt eerder uitbetaalde voorbelasting nageheven. Risico onjuiste...
12-02-2016 De (on)mogelijkheden van een eigen werkplek Werkt u als dga wel eens of misschien wel bijna altijd vanuit huis? Een vergoeding hiervoor vanuit uw bv is dan zéér gewenst. Helaas is een belastingvrije vergoeding voor een werkruimte in de eigen woning nog maar zelden mogelijk. Dat komt door de strenge regels. Om te bepalen wat onbelast mag worden vergoed dan wel ter beschikking gesteld of verstrekt, is het belangrijk vast te stellen of sprake is van een 'werkplek'. Daarvoor gelden drie voorwaarden: De werkruimte...
11-02-2016 Modelovereenkomsten voor de zzp’er Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Er bestaat behoefte aan toelichting over deze nieuwe wet. De Belastingdienst geeft antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Krijgt de zzp’er in het nieuwe systeem minder duidelijkheid en zekerheid? Neemt de administratieve rompslomp voor zzp’ers toe? Wordt het nu voor veel...
09-02-2016 Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug Het Europese Hof heeft bepaald dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Als particulier kunt u daarom de btw van uw zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe. Zaak Fuchs De uitspraak van het Europese Hof ging over een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, die in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn woning installeerde. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen leverde hij...
06-02-2016 Dubbele rekening voor de oldtimereigenaar Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-01-2016 Bent u in het bezit van een oldtimer en kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling maar heeft u daar bewust vanaf gezien, dan heeft u mogelijk twee keer een rekening motorrijtuigenbelasting ontvangen over een deel van het eerste tijdvak in 2016. De Belastingdienst heeft per abuis in een aantal gevallen een dubbele rekening verstuurd. Het gaat om oldtimereigenaren die in november 2015 van de Belastingdienst een rekening...
05-02-2016 Advieswijzer Eigen woning in 2016 Strop of paradijs? Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (52%). Is de eigen woning een strop of een paradijs? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan de orde. Eigenwoninglening Voor...