16-09-2015 Miljoenennota en Belastingplan 2016 - 2. Ondernemers Stroomlijnen stimuleren innovatie Integratie RDA en S&O-afdrachtvermindering De extra fiscale aftrek voor research en development (RDA) wordt omgezet in de bestaande loonkostensubsidie van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering). Er is daarom nog maar één aanvraag nodig bij RVO.nl. De S&O-afdrachtvermindering wordt in verband met de integratie van de RDA aangepast. Enkele wijzigingen:  Het schijventarief en de...
16-09-2015 Miljoenennota en Belastingplan 2016 - 3. De DGA en zijn of haar BV Maatregelen in het teken van anti-misbruik Einde aan conserverende aanslag bij emigratie De emigrerende aanmerkelijkbelanghouder krijgt het zwaarder. In verband met claimbehoud worden de voorwaarden van de conserverende aanslag aangescherpt. Zo zullen per 1 januari 2016 winstuitdelingen na emigratie in alle gevallen leiden tot belastingheffing of tot een (naar rato) intrekking van het uitstel. Ook zal de conserverende belastingaanslag niet meer na tien jaar worden kwijtgescholden. Deze...
16-09-2015 Miljoenennota en Belastingplan 2016 - 4. Werkgevers Tegengaan misbruik werkkostenregeling Minder inkomstenbelasting bijbetalen over bijzondere beloningen De verwerking van de inkomensafhankelijke arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen heeft tot gevolg dat de loon- en de inkomstenbelasting vaak niet aansluiten. De loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen worden daarom aangepast. Hierdoor zal de inkomstenbelasting beter aansluiten op de loonheffing. Aanscherpen gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling Werkgevers...
16-09-2015 Miljoenennota en Belastingplan 2016 - 5. Woningeigenaren Voordeel voor de woningeigenaar Verruiming en verhoging schenkingsvrijstelling eigen woning De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. In de eerste plaats wordt de vrijstelling structureel verhoogd van € 53.016 (bedrag 2016) tot € 100.000 (bedrag 2017). Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de...
16-09-2015 Miljoenennota en Belastingplan 2016 - 6. De automobilist Autorijden wordt aantrekkelijker Jaarbetaling MRB niet meer mogelijk De motorrijtuigenbelasting (MRB) kan straks niet meer per jaar vooruit worden betaald. De automobilist heeft dan nog alleen de keuze de MRB per tijdvak van drie maanden ineens of via maandelijkse automatische incasso te betalen. De belastingplichtige die reeds vooruit heeft betaald tot 30 juni 3016 ondervindt geen nadeel door deze wijziging. Heffing MRB en provinciale opcenten voor niet-ingezetenen Als gevolg van een...
16-09-2015 Miljoenennota en Belastingplan 2016 - 7. Tot slot overige maatregelen  Andere maatregelen uit de belastingvoorstellen op Prinsjesdag 2015 zijn: De accijns op frisdranken (alcoholvrije dranken) en bier gaat omhoog. Herintroductie vrijstelling kolenbelasting voor opwekking van elektriciteit in combinatie met verhoging energiebelastingtarieven. Het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen gaat alleen gelden voor geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning in de zin van de Geneesmiddelenwet is verleend, of op grond van die wet daarvoor zijn vrijgesteld....
04-06-2015 Wie betaalt de btw-verhoging bij afronding na 30 juni 2015? Ik verricht onderhoud en renovatie aan een woning die ouder is dan twee jaar. De planning is dat dit afgerond is voor 1 juli 2015 zodat op de arbeid het 6% btw-tarief van toepassing is. Wie betaalt het btw-verschil tussen 6% en 21%, als de dienst onverhoopt uiteindelijk toch pas in juli 2015 wordt afgerond? In de Wet op de omzetbelasting is een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om de btw-verhoging door te berekenen aan uw klant. Het maakt daarbij niet uit of die klant een ondernemer of...
20-03-2015 Personeelsfeest op externe locatie toch belast De Belastingdienst is op 17 maart teruggekomen op een eerdere uitspraak met betrekking tot vrijstelling van personeelsfeesten. Met als gevolg dat het hapje, het lopende buffet, de drankjes, de reiskosten en eventuele overnachtingskosten toch over het algemeen niet buiten de heffing zullen blijven. Personeelsfeest aansluitend op studiedag toch belast Als u een studiedag op een externe locatie organiseert met aansluitend een personeelsfeest dan geldt volgens de...