30-09-2013 Bedrijfsverlies? Vraag een voorlopige verliesverrekening aan Heeft uw BV in 2011 een winst behaald, maar het jaar 2012 afgesloten met een verlies, dan kunt u na het indienen van de aangifte over 2012 de inspecteur verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van het jaar 2011. Op die manier kunt u sneller beschikken over een deel van het door u terug te verwachten belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve...
27-09-2013 Periodieke schenking aan ANBI of vereniging makkelijker Vanaf 1 januari 2014 is de periodieke gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging met minimaal 25 leden ook fiscaal aftrekbaar als deze gift wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. De eis dat dit moet worden vastgelegd in een notariële akte komt dan te vervallen. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden)....
27-09-2013 MUIS Software a.s. zondag te gast in Business Class Aanstaande zondag 29 september zijn Marinka Geijsen en Jojanneke Heijnis te gast bij Harry Mens in Business Class. Hier zullen zij meer vertellen over het automatiseren van handelsondernemingen. MUIS biedt hiervoor een softwarepakket, waarmee een inkoop-,verkoop-, voorraad- en financiële administratie gevoerd kan worden. Ook de nieuwste opties in de MUIS LIVE App, waarmee u áltijd en óveral veilig via uw smartphone of tablet de beschikking heeft over de actuele cijfers...
27-09-2013 Periodieke schenking aan ANBI of vereniging makkelijker Vanaf 1 januari 2014 is de periodieke gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging met minimaal 25 leden ook fiscaal aftrekbaar als deze gift wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. De eis dat dit moet worden vastgelegd in een notariële akte komt dan te vervallen. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden)....
27-09-2013 MUIS Software a.s. zondag te gast in Business Class Aanstaande zondag 29 september zijn Marinka Geijsen en Jojanneke Heijnis te gast bij Harry Mens in Business Class. Hier zullen zij meer vertellen over het automatiseren van handelsondernemingen. MUIS biedt hiervoor een softwarepakket, waarmee een inkoop-,verkoop-, voorraad- en financiële administratie gevoerd kan worden. Ook de nieuwste opties in de MUIS LIVE App, waarmee u áltijd en óveral veilig via uw smartphone of tablet de beschikking heeft over de actuele cijfers...
26-09-2013 Soepele overgangstermijn voor de kapitaalverzekering eigen woning Vanaf dit jaar gelden er geen fiscale faciliteiten meer voor een nieuwe kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW). Vanaf het begin af aan vallen deze onder het vermogen in box 3 en gelden er geen vrijstellingen meer. Onder voorwaarden is het mogelijk om bij het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW toch nog gebruik te maken van de oude fiscale faciliteiten. De eis dat dan vóór 1 april...
26-09-2013 Soepele overgangstermijn voor de kapitaalverzekering eigen woning Vanaf dit jaar gelden er geen fiscale faciliteiten meer voor een nieuwe kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW). Vanaf het begin af aan vallen deze onder het vermogen in box 3 en gelden er geen vrijstellingen meer. Onder voorwaarden is het mogelijk om bij het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW toch nog gebruik te maken van de oude fiscale faciliteiten. De eis dat dan vóór 1 april...
25-09-2013 Voorkom hogere eigen bijdrage AWBZ en WMO Vanaf 1 januari 2013 is de eigen bijdrage AWBZ en WMO voor mensen met vermogen verhoogd. Vanaf die datum telt 12% van uw vermogen mee voor de vaststelling van uw eigen bijdrage. Gelukkig zijn er mogelijkheden om een hoge eigen bijdrage te voorkomen. Zorg echter wel dat u zich tijdig voorbereidt! De eigen bijdrage wordt namelijk berekend over uw inkomen en vermogen van twee jaar eerder.   AWBZ en WMO U kunt niet alleen te maken krijgen met een eigen bijdrage AWBZ bij opname in een...