20-09-2017 Miljoenennota 2018 - De vermogen particulier Aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden Het aangaan van een huwelijk, het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een notarieel samenlevingscontract kan leiden tot heffing van schenkbelasting. Ook de manier waarop een samenlevingscontract of de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, kan van invloed zijn. Vanaf 1 januari 2018 wordt duidelijker in de wet vastgelegd wanneer heffing van schenk- en erfbelasting al dan niet aan de orde komt. De belastingwetgeving maakt overigens...
14-09-2017 Top 10-maatregelen voor 2018 Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2018 op tafel. Een aantal maatregelen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2018 zetten we dan ook nu al voor u op een rij. 1. Tarief vennootschapsbelasting omlaag Vanaf 2018 is uw bv minder vennootschapsbelasting verschuldigd. De eerste schijf wordt dan verlengd. Nu betaalt uw bv over de eerste € 200.000 winst 20% belasting. Per 2018 wordt dit...
04-07-2017 BTW tips - Tweede kwartaal 2017 1. Geen geld voor btw tweede kwartaal? Meld dit uiterlijk 14 augustus! Kan uw bv de btw-afdracht over het tweede kwartaal niet betalen? Meld dit dan uiterlijk 14 augustus bij de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan staat u één nul achter op het moment dat de Belastingdienst u aansprakelijk stelt voor de niet-betaalde btw. Bestuurdersaansprakelijkheid Als bestuurder van een bv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde btw van de bv. U kunt alleen aansprakelijk...
04-04-2017 BTW tips - Eerste kwartaal 2017 1. Opeisbare factuur niet betaald? Afgetrokken btw terugbetalen! Heeft u één of meerdere opeisbare facturen uit 2015 of 2016 nog niet betaald? Houd hier dan rekening mee bij het invullen van uw btw-aangifte. De termijn waarna u de al afgetrokken btw weer moet terugbetalen aan de Belastingdienst is namelijk per 1 januari 2017 teruggebracht van twee jaar naar één jaar. De kans is dan ook groot dat u in uw eerste btw-aangifte van 2017 al afgetrokken btw moet...
28-03-2017 Innovatieregeling MKB open vanaf 11 april 2017 Bent u een innovatieve mkb-er dan komt u mogelijk in aanmerking voor de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze regeling gaat op 11 april 2017 open. Het doel van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de regiogrenzen heen. De bijdrage vanuit deze regeling blijkt voor mkb-ondernemers nét dat steuntje in de rug om een innovatieproject van de grond te krijgen. In 2017 is er ruim...
07-03-2017 Einde pensioen in eigen beheer! Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de dga. De Eerste Kamer is vandaag, dinsdag 7 maart 2017, akkoord gegaan met het afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Let op! U moet al vóór 1 juli actie ondernemen om de nodige zaken te regelen. Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, moet u kiezen wat u wilt gaan doen met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Er zijn drie mogelijkheden: Het pensioen tegen fiscale waarde...
01-03-2017 Vergeet de aangifte dividendbelasting niet! De economie draait weer op volle toeren en veel bv’s krijgen weer voldoende vermogen en liquide middelen om dividend uit te kunnen keren. Vergeet bij dividenduitkering niet om ook de dividendbelasting tijdig aan te geven én af te dragen bij de Belastingdienst. Dit moet binnen één maand. Bent u te laat dan kunt u een boete krijgen. Termijn dividendbelasting De inhouding, aangifte en afdracht vindt plaats door de bv die het dividend uitkeert. De aangifte...
26-01-2017 Reken uiterlijk eind februari de WKR 2016 af Het jaar 2016 is voorbij en 2017 is al weer vol aan de gang. Bij de aangifte loonheffingen januari 2017 moet u echter nog even terugkijken naar 2016 en voor de WKR de balans opmaken. Heeft u uw vrije ruimte overschreden, dan moet u afrekenen met de Belastingdienst. Afrekening 2016 bij de aangifte januari 2017 Bij overschrijding van de vrije ruimte, 1,2% van de totale fiscale loonsom, vindt een eindheffing plaats van 80%. Deze eindheffing moet worden afgedragen bij de aangifte januari...
25-01-2017 Wanneer wordt pensioen in eigen beheer nu afgeschaft? Nadat eind december de afschaffing van het pensioen in eigen beheer werd uitgesteld, staat deze nu weer op de rails. De indexatiekwestie die aanleiding was voor dit uitstel, is opgelost. Als alles parlementair meezit is, per 1 april aanstaande de afschaffing alsnog een feit. U heeft vanaf die datum dan nog drie maanden de tijd, dus tot 1 juli, om met uw pensioenopbouw te stoppen. Even was er onzekerheid over de vraag of (toekomstige) indexeringslasten van de in eigen beheer opgebouwde...