16-01-2017 Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner? Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Dus is het van belang te weten wanneer u elkaars partner bent en of u hierin zelf kunt sturen. Getrouwd of geregistreerd partnerschap De meest duidelijke situatie doet zich voor als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Dan bent u in fiscaal opzicht altijd partner van elkaar. Hetzelfde adres plus voorwaarde Ook kunt u elkaars...
14-10-2016 Pensioen in eigen beheer? Snelle actie geboden! Het kabinet is van plan om het eigenbeheerpensioen af te schaffen. Als de Tweede en Eerste Kamer hier de komende maanden mee instemmen, dan is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen in eigen beheer op te bouwen. Nu die opbouw stopt, moet u vóór het einde van 2016 nog enkele acties ondernemen! Acties in 2016 Bouwt u nu nog pensioen in eigen beheer op, dan moet u ervoor zorgen dat dit stopt vóór 1 januari...
21-09-2016 Miljoenennota 2017 - maatregelen voor woningeigenaren Wettelijk verankeren eerdere goedkeuringen Termijn opleggen aanslag schenkbelasting eigen woning van drie naar vijf jaar Bij de aanname van het Belastingplan 2016 is vorig jaar al de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning aangenomen. De verruiming gaat in per 2017, is structureel en betreft: een verhoging van de vrijstelling naar € 100.000, het kunnen spreiden van de schenkingsvrijstelling over drie jaren en het vervallen van de eis dat de schenking moet...
21-09-2016 Miljoenennota 2017 - maatregelen voor werkgevers Weinig veranderingen Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissaris Commissarissen die hun commissariaat uitvoeren als ondernemer, zouden na afschaffing van de VAR (vanaf 1 mei 2016) automatisch onder de loonbelasting vallen vanwege de fictieve dienstbetrekking die geldt voor commissarissen. Door een beleidsbesluit kunnen commissarissen en hun inhoudingsplichtige al vanaf 1 mei 2016 op het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking vooruitlopen. Per 1 januari 2017 wordt de...
21-09-2016 Miljoenennota 2017 - maatregelen inzake pensioen   Geen pensioen in eigen beheer meer, wel afkoop met korting De dga kan net zoals gewone werknemers een pensioen opbouwen. Normale werknemer moeten dat doen bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar. De dga kan echter pensioen opbouwen in eigen beheer. Vanaf 1 januari 2017 zal dat niet meer mogelijk zijn. De dga kan vanaf dat moment alleen nog nieuwe pensioenrechten opbouwen bij een professionele partij. In eigen beheer al opgebouwde pensioenrechten kunnen wel worden...
21-09-2016 Miljoenennota 2017 - maatregelen voor ondernemers en rechtspersonen Verlagen VPB, vereenvoudigen en bestrijden ongewenst gebruik Afbouw vennootschapsbelasting van 2018 tot 2021 De vennootschapsbelasting wordt vanaf 2018 verminderd door een stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf (20%). In 2018 wordt de eerste tariefschijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Teruggaaf btw oninbare vorderingen eenvoudiger Vanaf 2017 wordt het...
21-09-2016 Miljoenennota 2017 - maatregelen voor alle belastingplichtigen Vervallen aftrekposten, vereenvoudigen en bestrijden ongewenst gebruik 52%-tarief inkomstenbelasting eerder bereikt In tegenstelling tot al eerder aangenomen plannen zal het 52%-tarief in de inkomstenbelasting in 2017 niet beginnen bij € 67.472 maar al bij € 67.072. Overigens is al in eerdere plannen aangenomen dat de schijf hieronder 40,80% bedraagt in 2017 (2016 40,40%).   Wijzigingen heffingskortingen De maximale algemene heffingskorting gaat in 2017 omhoog naar...
28-07-2016 Controleer uw sectoraansluiting! De Belastingdienst controleert sinds kort extra of werkgevers wel de juiste sectorcode toepassen. Het kan voorkomen dat een werkgever een andere sector aangeeft dan de bij de Belastingdienst geregistreerde sector. Gebruikt u de juiste sectoraansluiting? Sectoraansluiting Iedere werkgever is voor de werknemersverzekeringen aangesloten bij een sector. Die sectoraansluiting is belangrijk want deze bepaalt de hoogte van de sectorpremie en kan van invloed zijn op de hoogte van de door u te...
27-07-2016 Kan ik ook achteraf een urenstaat opstellen? Als u als IB-ondernemer een aantal fiscale voordelen wilt benutten die alleen voor ondernemers bedoeld zijn, moet u ten minste 1.225 uren in uw bedrijf werken. Die uren moet u wel goed bijhouden. Want achteraf een urenstaat opmaken, leidt vaak tot onduidelijkheid waardoor u misschien de fiscale voordelen misloopt. De voordelen waar het hier om gaat zijn de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve, de meewerkaftrek en de speur- en ontwikkelingsaftrek. Deze zijn zeker de moeite waard, want...
26-07-2016 Bezoek klant tijdens vakantie: zakelijk of privĂ©? Voor de auto van de zaak waarmee aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gereden, geldt geen bijtelling. Wat zakelijk lijkt, kan door de rechter echter soms toch als privé gekwalificeerd worden. Als daarmee de grens van 500 kilometer wordt overschreden, krijgt u onverbiddelijk met bijtelling te maken. Dat deze scheidslijn tussen zakelijk en privé vaag kan zijn, ondervond ook een directeur die zijn zakelijke bezoek aan een fabriek combineerde met...