25-07-2016 Advieswijzer Kantoor aan huis 2016 Zorg dat u de diverse regelingen goed toepast! Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Er gelden heel wat regels. Zo is er onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw?...
22-07-2016 Advieswijzer Ondernemen over de grens in 2016 De kansen en valkuilen Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten en wilt u net als vele andere mkb-ondernemers internationaal gaan? Dan adviseren wij u dit goed voor te bereiden. Met een goede voorbereiding en de juiste partners bespaart u tijd, geld en energie. U kunt hierdoor kansen grijpen en valkuilen omzeilen. Kortom, beter ondernemen. De eerste stap naar internationaal succes is gezet. Schrijf een goed plan Aan de andere kant van de grens liggen...
22-07-2016 Eenvoudige factuur voor lage bedragen Een ondernemer moet facturen uitreiken die voldoen aan de factuurvereisten. Doet hij dit niet dan riskeert hij een boete. Bovendien lopen zijn afnemers het risico dat zij de btw op de factuur niet in aftrek kunnen brengen. Zorg daarom dat uw facturen voldoen aan de factuurvereisten. Daarbij is het handig om te weten dat voor facturen niet hoger dan € 100 (inclusief btw) een eenvoudige factuur kan worden uitgereikt. Als het factuurbedrag (inclusief btw) niet hoger is dan € 100...
21-07-2016 Slim omgaan met gouden handdruk Een gouden handdruk kunt u ineens of gefaseerd afkopen, maar ook periodiek laten uitkeren. Sinds 2014 worden beide opties weliswaar fiscaal belast, maar hiermee kunt u slim omgaan. Hoe u deze som geld opneemt, is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Samen met onze adviseur kan bekeken worden welke optie de beste is. Zo worden goudenhanddrukstamrechten onderdeel van uw inkomensplanning. Gouden handdruk afkopen Het stamrecht mag worden ondergebracht bij een eigen...
20-07-2016 De voordelen van meer bv’s Heeft u één bv dan is alles hierin ondergebracht. Naast uw daadwerkelijke onderneming (uw bedrijfsactiviteiten) zijn dus ook een eventueel bedrijfspand, pensioen in eigen beheer en overtollige liquiditeiten onderdeel van de bv. Dat biedt overzicht, maar er zijn ook risico's. Veel dga’s kiezen dan ook voor meer bv’s in een holdingstructuur. Als alles in één bv is ondergebracht kunnen schuldeisers zich bij financiële tegenslag verhalen op het gehele vermogen van de bv. U loopt dan...
19-07-2016 Bijtelling als auto niet mee naar huis gaat Een werknemer rijdt tijdens werktijd in een personenauto van de zaak. Buiten werktijd staat deze personenauto geparkeerd op het parkeerterrein bij het bedrijfspand van de werkgever. De werknemer maakt dan ook alleen tijdens werktijd gebruik van deze auto. De werknemer heeft geen ‘verklaring geen privégebruik auto’ en beschikt ook niet over een rittenregistratie waaruit blijkt dat hij niet meer dan 500 kilometer privé op jaarbasis rijdt. Vraag is of in zo’n geval...
18-07-2016 Vakantieauto van de zaak? Voorkom teleurstellingen Uw werknemers rijden in een compacte auto van de zaak. U heeft afgesproken dat voor vakantieperioden uw werknemers gebruik kunnen maken van een ruimere auto. Zo houdt u de kosten in de hand. Zorg echter dat u het goed regelt en laat de bijtelling geen roet in het eten gooien. Stel, uw werknemer heeft geen bijtelling voor de compacte auto, omdat hij zich erop beroept dat hij op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. De werknemer houdt voor deze auto een sluitende...
13-07-2016 Digitaal ontslag aanvragen bij langdurige arbeidsongeschiktheid Werkgevers kunnen sinds kort met een digitaal formulier ontslag aanvragen voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dit verplichte formulier is te vinden op de website van het UWV. Sinds 1 juli 2015 is er één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Digitaal ontslagformulier De ontslagaanvraag voor een langdurig zieke werknemer (> 104...
13-07-2016 Woning onder water? Rente op restschuld is nog aftrekbaar De woningmarkt trekt aan en is volop in beweging. Heeft u in hoogtijdagen uw woning gekocht dan kunt u desondanks met een restschuld blijven zitten bij verkoop van uw woning. Weet dan dat u de rente op die restschuld gedurende 15 jaar in aftrek kunt brengen. Voorwaarde is wel dat de restschuld voor 1 januari 2018 is ontstaan. Een restschuld ontstaat als de verkoopprijs van uw eigen woning verminderd met de kosten van die verkoop (bijvoorbeeld de makelaarskosten) lager is dan uw...