12-07-2016 Pensioen zzp'er in het vizier Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) lopen het risico om onvoldoende pensioen op te bouwen. Om een grote terugval in levensstandaard na pensionering te voorkomen, wil het kabinet zzp'ers stimuleren om voldoende geld opzij te zetten voor de oude dag. Het kabinet wil naar een toereikend pensioen voor alle werkenden, dus ook voor de zzp'er die nu vaak geen of te weinig pensioen opbouwt. Onlangs verscheen de Perspectiefnota 'Toekomst pensioenstelsel', waarin het kabinet een perspectief...
11-07-2016 Aanvullend bewijs voor rittenregistratie mogelijk Rijdt u niet meer dan 500 privékilometers in uw auto van de zaak? Dan heeft u geen bijtelling als u dat bewijst met een sluitende rittenregistratie. De hoogste rechter heeft al eerder bevestigd dat het bewijs ook op een andere manier geleverd kan worden. Houdt u er echter rekening mee dat de Belastingdienst zich vooral richt op de sluitende rittenregistratie. Bij ander bewijs zullen daarom vaak discussies ontstaan. Rittenregistratie Het gaat erom of u geloofwaardig én...
11-07-2016 Lenen en schenken voor eigenwoningschuld Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Mijn dochter koopt in 2016 een eigen woning. Ik wil haar graag helpen met € 100.000, maar de schenkingsvrijstelling tot dit bedrag geldt pas vanaf 2017. Kan ik mijn dochter nu toch al helpen zonder dat schenkbelasting verschuldigd is? Ja, dat kan als u het juist vormgeeft. De schenkingsvrijstelling van € 100.000 geldt straks namelijk niet alleen voor de aankoop van een eigen...
09-07-2016 Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en wenst u dat ook te blijven in 2017, dan dient u een nieuwe garantieverklaring te overleggen aan de Belastingdienst. U heeft hiervoor tot uiterlijk 31 december 2016 de tijd. Er zijn belangrijke wijzigingen op komst voor de eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Wilt u eigenrisicodrager blijven, dan bent u dat vanaf 2017 niet alleen voor de WGA-vast, maar ook voor de WGA-flex. Deze worden namelijk...
08-07-2016 Let op btw-gevolgen bij verkopen via internet! Het aantal verkopen per internet neemt de laatste jaren een grote vlucht en zal voor veel ondernemers aanlokkelijk zijn. Hierdoor wordt het vaak ook eenvoudiger om in het buitenland producten te verkopen. In welk land moet dan de btw worden aangegeven? En wie moet dat doen, de afnemer of de leverancier? Leveringen aan een particulier Wanneer de afnemer van het geleverde goed een in het buitenland gevestigde particulier of een ander zonder btw-identificatienummer is, is de levering in...
08-07-2016 Nieuwe btw-regels voor vouchers Er komen nieuwe btw-regels voor het gebruik van vouchers. Op dit moment zijn deze regels tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) niet goed op elkaar afgestemd. Hierdoor kan er geen of zelfs dubbele btw-heffing ontstaan bij gebruik van een voucher. Een voucher is bijvoorbeeld een telefoonkaart, bioscoop-of hotelbon. De btw-heffing hierop verloopt door een slechte afstemming tussen de lidstaten niet vlekkeloos. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat u dubbel btw betaalt voor een...
07-07-2016 Voorkom verlies vrijstelling en schenk in 2016 al voor eigen woning Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Is vóór 2017 al een beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling dan is het bedrag van de vrijstelling vanaf 2017 lager of kan zelfs helemaal geen gebruik meer worden gemaakt van de vrijstelling. De regels hieromtrent zijn complex en kunnen leiden tot onverwachte uitkomsten. Wist u bijvoorbeeld dat een schenking in 2016 in sommige gevallen er voor kan zorgen dat de...
06-07-2016 Wijzigingen auto 2017-2020 Vanaf volgend jaar verandert er het nodige in de BPM, de MRB en voor de bijtelling van de auto van de zaak. De belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen vanaf 2017 – gisteren stemde de Eerste Kamer ook in met de autoplannen van het kabinet – zetten we nog even kort voor u op een rij: Het algemene bijtellingspercentage voor het privégebruik van de auto van de zaak gaat omlaag van 25 naar 22 voor nieuwe auto's vanaf 2017, het percentage voor zéér...
06-07-2016 Hybride auto nu kopen, auto met 25% bijtelling nog even niet De bijtelling in verband met het privégebruik van een auto van de zaak gaat in 2017 veranderen. Door deze veranderingen kan het lonen een nieuwe auto nog vóór 2017 aan te schaffen, of juist pas vanaf 2017. Op dit moment zijn er bij aankoop van een nieuwe auto vier verschillende percentages mogelijk qua bijtelling. Dit wordt vanaf 2017 teruggebracht naar twee. Alleen voor volledig elektrische auto’s gaat een bijtelling gelden van 4%, net als in 2016. Voor alle...
06-07-2016 Kabinet repareert per direct bedrijfsopvolgingsregeling Een uitspraak van de Hoge Raad is reden voor het kabinet om de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf-en schenkbelasting per direct te repareren. De uitspraak heeft volgens het kabinet namelijk een ongewenste verruiming tot gevolg en een forse budgettaire derving van ten minste enkele tientallen miljoenen. Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. De regeling komt erop neer dat degene die ondernemingsvermogen...