04-07-2016 Innovatieregelingen onverminderd populair onder mkb-bedrijven Het mkb profiteert volop van de WBSO. Uit de jaarrapportage 'Focus op speur- en ontwikkelingswerk 2015' blijkt dat het afgelopen jaar bijna 23.000 Nederlandse bedrijven een voordeel uit innovatieregelingen hebben behaald van bijna € 1 miljard. Het mkb vormt met ruim 97% de grootste groep gebruikers van de WBSO en RDA. De jaarrapportage 'FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2015' is te vinden op de  website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland . Het verslag bevat...
04-07-2016 Oplossingsrichting gekozen voor pensioen in eigen beheer Er is een lange voorbereidingsperiode aan voorafgegaan, maar nu is dan toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant. Uitfaseren De oplossing voor de huidige knelpunten met het pensioen in eigen beheer is afgelopen vrijdag 1 juli 2016 bekendgemaakt. De dga krijgt de mogelijkheid om...
30-06-2016 Te veel of te weinig btw gerekend? U heeft als ondernemer een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte btw in rekening gebracht. Dat kunt u corrigeren met een creditfactuur. Doet u dat niet, dan komen de btw-lasten voor uw rekening. Te veel btw op factuur Als er op de verkoopfactuur ten onrechte btw of te veel btw in rekening is gebracht, is het noodzakelijk om de factuur te corrigeren. U moet de ten onrechte of te veel in rekening gebrachte btw namelijk altijd wel afdragen. Draagt u deze btw niet af, dan heeft...
30-06-2016 Buitenlandse btw? Uiterlijk 30 september teruggaafverzoek! Ondernemers die in 2015 btw hebben betaald in andere EU-landen, kunnen via de Nederlandse Belastingdienst een teruggaafverzoek indienen om deze btw terug te vragen. Verzoeken om een dergelijke teruggaaf moeten uiterlijk 30 september 2016 bij de Belastingdienst ingediend zijn, anders is er geen teruggaaf van buitenlandse btw mogelijk. Let op termijn! De zomervakantie valt laat dit jaar, waardoor de deadline voor het teruggaafverzoek opeens snel dichtbij kan komen. Zorg er dus voor dat de...
29-06-2016 Minimumarbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers Buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland laten verrichten, zijn verplicht om bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen. Deze werknemers hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek als Nederlandse werknemers. Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking getreden. Doel van de wet is zorgen voor een betere handhaving van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn is geregeld...
29-06-2016 Inhoudingsverbod minimumloon niet voor huisvestings- en zorgverzekeringskosten Het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon is uitgesteld tot 1 januari 2017. Er komen namelijk uitzonderingen op dit verbod en wel voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Recent zijn meer details bekend gemaakt over die twee uitzonderingen. Werkgevers mogen ondanks het inhoudingsverbod straks wél huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering inhouden op het minimumloon. Daarvoor gelden de nodige voorwaarden en...
27-06-2016 Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand. Investeren in eigen bedrijfspand In de huidige markt is het investeren in en...
21-06-2016 Van vast naar variabel pensioen Bouwen uw werknemers hun pensioen op via een premie- of kapitaalovereenkomst? Zo ja, dan kunnen zij straks gaan kiezen tussen een vast pensioen, een flexibel pensioen of een combinatie van beiden. De Eerste Kamer is namelijk op dinsdag 14 juni 2016 akkoord gegaan met de verbeterde premieregeling. Van vast naar variabel De verbeterde premieregeling biedt een optimaler pensioenresultaat. Werknemers hoeven de door hen via een premie-of kapitaalovereenkomst opgebouwde pensioenaanspraken,...
20-06-2016 Advieswijzer Auto: zakelijk of privĂ©? Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Het is een vraag waarmee veel ondernemers worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u makkelijker de balans kunt opmaken. Het is namelijk niet eenvoudig om na te gaan of een auto op de zaak of in privé voordeliger is. Dit is onder meer afhankelijk van de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele...
20-06-2016 PrivĂ©gebruik auto en af te dragen btw Het zal veel ondernemers bekend zijn, een auto op naam van de onderneming die ook voor privékilometers gebruikt wordt. Niet elke ondernemer zal daarbij gelijk aan de btw-gevolgen denken, hoewel die er duidelijk zijn. Voor de btw wordt het rijden van privékilometers met de zakelijke auto aangeduid als privégebruik van de auto. Voor de btw is dit een fictieve dienst waarover btw verschuldigd is. Dit moet de ondernemer op zijn btw-aangifte aangeven. Hoewel de wijze van...