19-06-2016 Voorkom bijtelling auto door juiste verklaring Uw werkgever past in principe een bijtelling toe als u beschikt over een auto van de zaak. Met een verklaring geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto is de werkgever gevrijwaard en kan hij de bijtelling achterwege laten. Dit kan echter alleen als u over de juiste verklaring beschikt. Zorg daarom dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan door gebruik van de verkeerde verklaring. Verklaring geen privégebruik auto Elke werknemer...
18-06-2016 Betaal ik inkomenstenbelasting over de huurinkomsten van mijn vakantiewoning? Ik heb een vakantiewoning die ik gedeeltelijk verhuur. Over deze verhuur betaal ik 6% btw. Moet ik daarnaast ook nog inkomstenbelasting betalen over de ontvangen huur? De vakantiewoning zal over het algemeen belast zijn in box 3. In box 3 betaalt u geen belasting over de ontvangen huur maar over de WOZ-waarde van de vakantiewoning. Tot 2016 bedroeg de belasting in box 3 nog 30% berekend over een forfaitair rendement van 4% van de waarde van uw vakantiewoning (per saldo 1,2%). Vanaf 1...
17-06-2016 Laat uw personeel onbelast fietsen Was de fiets van de zaak voorheen een veel voorkomende arbeidsvoorwaarde, nu lijkt deze vanaf de invoering van de werkkostenregeling aan populariteit ingeboet. Niet altijd terecht, want onder de werkkostenregeling zijn er nog mogelijkheden genoeg om uw personeel fiscaal vriendelijk aan het fietsen te krijgen. Belastingvrije vergoeding voor fietskilometers Zo kunt u uw personeel een belastingvrije vergoeding geven van € 0,19 per kilometer voor alle fietskilometers die hij/zij...
17-06-2016 Fiscus moet fouten in administratie per jaar onderzoekenBron: SRA - Publicatiedatum: 14-06-2016 De fiscus mag er niet zomaar van uitgaan dat fouten in uw administratie die zich het ene jaar voordoen, ook in andere jaren voorkomen. Dat heeft de rechter eerder bepaald. Alleen in zeer bijzondere gevallen is dit toegestaan. Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Wat dit precies omvat, is niet wettelijk bepaald. Wel is bepaald dat uw financiële rechten en plichten, waaronder uw fiscale, uit uw administratie moeten zijn af te leiden. Bij fouten of...
16-06-2016 Eigenrisicodrager WGA: wat verandert er? Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of van plan dit worden of wilt u juist overstappen naar de publieke verzekering bij UWV? Er zijn wat veranderingen gaande, waarmee u rekening moet houden. Welke dit zijn, leest u hieronder. Eigenrisicodragerschap en garantieverklaring Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Vanaf 1 januari 2017 bent u dan niet alleen eigenrisicodrager voor de WGA-vast,...
15-06-2016 Publicatieplicht ANBI uiterlijk 1 juli! 1 juli is een belangrijke datum voor goede doelen. Op die datum moeten zij namelijk de jaarcijfers over 2015 gepubliceerd hebben. Publiceren mag op de eigen website of op een gemeenschappelijke internetsite met andere goede doelen. Het op tijd publiceren van de jaarcijfers is één van de vereisten voor het behoud van de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een erkenning van de Belastingdienst dat de vereniging of stichting een goed doel...
14-06-2016 Let op! Belangrijke wijzigingen per 1 juli Ondernemen is vooruitdenken. Daarom houden wij u graag op de hoogte van belangrijke wijzigingen. Wat is er zoal op komst per 1 juli 2016 en waar moet u nu nog rekening mee houden? U leest het hieronder. ANBI? Publiceer uw jaarcijfers Is uw instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceer dan  uiterlijk op 1 juli 2016  de jaarcijfers over 2015. Dat mag op de eigen website of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld de...
13-06-2016 Extra financiĆ«le impuls voor startups en scale-ups In 2017 trekt het kabinet € 50 miljoen extra uit voor innovatieve startups en scale-ups. Meer dan de helft van het bedrag gaat naar een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor dga’s (directeur-grootaandeelhouders). Het andere deel wordt via private investeerders beschikbaar gesteld. De overheid wil met dit extra kapitaal succesvolle jonge bedrijven sneller en gemakkelijker laten groeien. Met de twee getroffen regelingen komt zij tegemoet aan knelpunten die de...
11-06-2016 Oplossing pensioen in eigen beheer vergt lange adem Nog steeds is niet duidelijk wat nu de uiteindelijke oplossingsrichting zal worden voor het pensioen in eigen beheer. Een brief met details over de uiteindelijk gekozen oplossing is uitgesteld tot uiterlijk begin juli. Mogelijke oplossing Het pensioen in eigen beheer kent de nodige knelpunten, die met name worden veroorzaakt door het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de in eigen beheer gehouden pensioenaanspraak. Al enige tijd wordt gezocht naar een...
10-06-2016 Besparen met de speciale regeling voor vakantiekracht Nog even en het is weer vakantie. Duizenden studenten en scholieren staan in de startblokken voor een tijdelijk vakantiebaantje. Werkt uw bedrijf met vakantiekrachten? Maak dan gebruik van de zogeheten studenten- en scholierenregeling. Deze kan voor beide partijen namelijk voordelig uitpakken. Studenten- en scholierenregeling Als u de studenten- en scholierenregeling toepast, mag u bij het berekenen van de loonheffing gebruik maken van het kalenderkwartaal. Deze langere periode...