BTW tips - Derde kwartaal 2017

10-10-2017

1. Soms geen btw verschuldigd bij annulering

Verricht u diensten waarvoor uw klanten vooraf moeten reserveren? En vraagt u een aanbetaling van uw klanten? Dan bent u bij annulering door een klant niet altijd btw verschuldigd over deze aanbetaling.

Schadevergoeding
U bent namelijk geen btw verschuldigd als de aanbetaling kan worden aangemerkt als een schadevergoeding. Hiervan is volgens het Europese Hof sprake in geval van een aanbetaling voor een hotelreservering op het moment dat de hotelgast annuleert en de hotelgast de aanbetaling niet retour ontvangt. De aanbetaling is volgens het Hof dan een schadevergoeding waarover geen btw verschuldigd is.

Let op!
Niet elke betaling kan worden aangemerkt als schadevergoeding voor de annulering. Er is bijvoorbeeld geen sprake van schade als een klant vooraf bij reservering het gehele bedrag al heeft betaald en dit bij annulering niet retour ontvangt. U heeft dan immers geen schade. In zo’n geval moet u daarom wel btw betalen.

Contractuele afspraken
De contractuele afspraken over annulering zijn dus van belang voor de vaststelling of u wel of geen btw verschuldigd bent over een aanbetaling. Is sprake van een schadevergoeding dan bent u geen btw verschuldigd. Is hiervan geen sprake, dan bent u wel btw verschuldigd.


2. Kan ik btw aftrekken van mijn openbaar vervoersbewijs?

Als u weleens met het openbaar vervoer reist, is het u misschien opgevallen dat op een openbaar vervoerbewijs of vliegticket over het algemeen geen btw vermeld wordt. Betekent dit dat u bij zakelijke reizen met het openbaar vervoer geen btw in aftrek kunt brengen?

Openbaar vervoersbewijs
Nee, dat betekent dit niet. Openbaar vervoersdiensten zijn belast met 6% btw. Voor openbaar vervoer gelden eenvoudigere factuureisen. Dit betekent dat uw openbaar vervoersbewijs een juiste factuur is, ook als er geen btw apart op het vervoersbewijs vermeld is. U kunt daarom gewoon 6% btw met betrekking tot het openbaar vervoersbewijs in aftrek brengen. U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u de afnemer bent. Betaal daarom bijvoorbeeld per pin.

Tip:
Dit geldt ook voor uw taxirit. Ook als de btw niet apart op uw taxibewijs staat vermeld, kunt u 6% btw in aftrek brengen

Woon-werkverkeer
Als het openbaar vervoer gebruikt wordt voor woon-werkverkeer, is de btw niet aftrekbaar. Woon-werkverkeer wordt voor de btw namelijk aangemerkt als privé.

Let op!
Of u de btw van een openbaar vervoersbewijs volledig in aftrek kan brengen is onder meer ook afhankelijk van uw activiteiten. Als u ook btw-vrijgestelde prestaties verricht, kunt u waarschijnlijk de btw niet volledig in aftrek brengen. Overleg hierover met onze adviseurs.


3. Wel of geen btw over verzendkosten

Moet er nu wel of geen btw worden berekend worden over verzendkosten? PostNL berekent nooit btw over de verzendkosten, maar anderen doen dat vaak wel. Maar wat is nu juist? Berekent PostNL ten onrechte geen btw of berekenen anderen ten onrechte wel btw? Het misschien verrassende antwoord is dat allen het goed doen.

PostNL
Nederland kent een btw-vrijstelling voor universele postdiensten verricht door een postvervoersbedrijf. Omdat PostNL in Nederland de verlener is van universele postdiensten kan PostNL zonder btw haar postdiensten verlenen. PostNL berekent daarom terecht geen btw over de verzendkosten.

Anderen
PostNL is echter de enige die deze vrijstelling mag toepassen. Ieder ander die verzendkosten berekent moet hierover btw berekenen. Anderen berekenen daarom terecht wel btw over de verzendkosten.

Let op!
Ook als u voor de levering van uw goederen gebruik maakt van PostNL en de verzendkosten aan uw afnemers doorberekent, moet u btw berekenen over de doorbelaste verzendkosten.

Btw-tarief verzendkosten
Doorbelaste verzendkosten zijn een zogenaamde bijkomende prestatie die onderdeel uitmaakt van de totale vergoeding die u aan uw afnemer berekent. Het btw-tarief is daarom gelijk aan het btw-tarief dat voor uw goederen geldt. Bevat één levering goederen tegen verschillende btw-tarieven? Dan berekent u ook over de verzendkosten deze verschillende btw-tarieven.

4. Btw-addertje onder het gras bij donatie van goederen

Heeft u weleens onverkoopbare of afgeschreven goederen? Denk dan eens na over donatie van deze goederen aan bijvoorbeeld de voedselbank. U steunt er een goed doel mee en hoeft de in aftrek gebrachte btw voor deze goederen in principe niet terug te betalen aan de Belastingdienst.

Btw-addertje onder het gras
Bij donatie van goederen moet u wel een btw-addertje onder het gras in de gaten houden. Als de goederen niet volledig onverkoopbaar of afgeschreven zijn, moet u namelijk vaak toch btw afdragen. Dit komt door de BUA, een regeling die bepaalt dat u de in aftrek gebrachte btw volledig moet corrigeren als de donaties aan bijvoorbeeld een bepaalde voedselbank per jaar meer bedragen dan € 227 (exclusief btw).

Tip:
Als u alleen onverkoopbare en volledig afgeschreven goederen doneert zult u deze grens niet snel bereiken omdat deze goederen over het algemeen niet veel waarde meer hebben. U moet vooral opletten als u ook nog verkoopbare goederen doneert. De grens van € 227 per jaar (exclusief btw) per organisatie waaraan u doneert zal dan snel bereikt zijn.

Vernietiging
Doneert u niet, maar vernietigt u de goederen? Dan volgt nooit een btw-correctie. Dat maakt vernietigen van goederen voor wat betreft de btw-gevolgen soms aantrekkelijker dan doneren. Hoewel dit een onwenselijke situatie is, blijkt uit Kamervragen uit 2015 dat hieraan helaas niets kan worden gedaan. Door Europese wetgeving kan de BUA-correctie bij overschrijding van de € 227-grens niet komen te vervallen.

5. Btw brandstofbon zonder NAW-gegevens aftrekbaar?

Indien u als ondernemer de btw wilt aftrekken, dient u te beschikken over een factuur die voldoet aan de factuureisen. Eén van die eisen is dat de NAW-gegevens van de afnemer op de factuur vermeld zijn. Bij een brandstofbon zal dit over het algemeen niet het geval zijn. Kunt u daarom de btw op deze brandstofbon niet aftrekken?

Brandstofbon tot € 100
Voor brandstofbonnen tot € 100 (inclusief btw) kunt u over het algemeen de btw gewoon aftrekken, ook als uw NAW-gegevens niet op deze bon vermeld zijn. Op de bon moeten dan wel de volgende gegevens vermeld zijn:

  • Datum van de bon
  • NAW-gegevens van het tankstation
  • Wat geleverd is (brandstof)
  • Het btw-bedrag of gegevens aan de hand waarvan dit btw-bedrag kan worden berekend.

U moet wel aannemelijk maken dat u de afnemer bent. Dit kunt u het best doen door met een bankpas, creditcard of brandstofpas te betalen.

Brandstofbon boven € 100
Ontbreken uw NAW-gegevens op een brandstofbon van € 100 of meer (inclusief btw)? Dan kunt u de btw toch aftrekken als door de wijze van betalen traceerbaar is dat u de afnemer van de brandstof bent. Betaal daarom met bankpas, creditcard of brandstofpas uw brandstof van € 100 of meer (inclusief btw).

Let op!
Of u de btw van een brandstofbon volledig in aftrek kan brengen is onder meer ook afhankelijk van uw activiteiten. Als u ook btw vrijgestelde prestaties verricht, kunt u waarschijnlijk de btw niet volledig in aftrek brengen. Overleg hierover met onze adviseurs.


De BTW tips van het vorige kwartaal nog eens nalezen: BTW tips Tweede kwartaal 2017

« Terug naar blog overzicht