Miljoenennota 2018 - Tarieven 2018

20-09-2017

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
In onderstaande tabel staan de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting die gelden voor alle belastingplichtigen die zijn geboren op of na 1 januari 1946 en de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2018

  Belastbaar inkomen meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2018 (%)
       
1e schijf - 20.142 36,55
2e schijf 20.142 33.994 40,85
3e schijf 33.994 68.507 40,85
4e schijf 68.507 - 51,95

Deze percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

Overzicht gewijzigde heffingskortingen
De heffingskortingen wijzigen het komende belastingjaar nauwelijks. Een overzicht:

Heffingskortingen 2017 (€) 2018 (€)
Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd) 2.254 2.265
Arbeidskorting max. 3.223 3.249
Jonggehandicaptenkorting 722 728
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting 2.778 2.801
Ouderenkorting max. 1.292 1.418
Alleenstaande-ouderenkorting 438 423

Aanpassing forfaitair rendement box 3
Jaarlijks wordt het forfaitair rendement in box 3 aangepast. Voor 2018 wordt uitgegaan van een fictief rendement van 2,65%, 4,52% of 5,38%, afhankelijk van de hoogte van het vermogen op de peildatum (1 januari 2018). Over dit rendement is vervolgens 30% inkomstenbelasting verschuldigd. De effectieve heffing bedraagt hierdoor maximaal 1,614%. Vanaf 1 januari 2018 wordt de heffing van box 3 als volgt vastgesteld:

Van (€) Tot (€)  Fictief rendement (%) Box 3-tarief (%) Effectieve belasting (%)
         
- 25.000 0 30 0,00
25.000 100.000 2,65 30 0,795
100.000 1.000.000 4,52 30 1,356
1.000.000 - 5,38 30 1,614

 

Verlenging eerste schijf vennootschapsbelasting

Met ingang van 2018 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting verlengd van € 200.000 naar € 250.000. In 2020 wordt de eerste schijf verder verlengd naar € 300.000 en in 2021 naar
€ 350.000. Het tarief in de eerste schijf bedraagt 20% en in de tweede schijf is het tarief 25%.

Verlaging energie-investeringsaftrek (EIA)
Met ingang van 2018 wordt de energie-investeringsaftrek met 0,5%-punt verlaagd naar 54,5%.


Tip:
Deze verlaging kan een reden zijn om uw energie-investering nog in 2017 te doen.

Bijtelling privégebruik auto
Door de eerdere inwerkingtreding van de Wet uitwerking Autobrief II per 1 januari 2017, gelden er voor 2018 nog drie bijtellingstarieven:

  • een 4%-tarief voor elektrische auto’s
  • een standaardtarief van 22% 
  • een 35%-tarief voor auto’s van 15 jaar of ouder

Let op!
De nieuwe bijtellingspercentages gelden alleen voor contracten die vanaf 2018 worden gesloten. Voor auto’s van vóór 2018 blijft gedurende 60 maanden vanaf de tenaamstelling het huidige bijtellingspercentage gelden.

Motorrijtuigenbelasting en bpm
Elektrische auto’s zijn nog tot en met 2020 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Plug-in hybrides blijven gedurende die periode onder het halftarief vallen. De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) wordt tussen 2017 en 2020 stapsgewijs afgebouwd met 14,7%. De elektrische auto blijft tot en met 2020 bpm-vrij.

Verhoging tarief kansspelbelasting
Het tarief voor de kansspelbelasting wordt tijdelijk verhoogd van 29% naar 30,1%. Naar verwachting wordt deze verhoging met ingang van 1 januari 2019 weer ongedaan gemaakt.

« Terug naar blog overzicht